Termeni și Condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni înainte de a utiliza acest site web.

Introducere

Website-ul www.erpahr.ro precum și domeniul de Internet erpahr.ro sunt proprietate a SC ERPA PREMIUM VISION SRL, având sediul social în Str. Iuliu Maniu nr 102, com, Chițorani, Jud. Prahova, înscrisă în Registrul Comerțului sub numărul J29 / 1480 / 2019, cod de înregistrare fiscală RO 40933661, denumit în continuare și Administratorul website-ului.

Pentru informații suplimentare despre noi și activitatea noastră, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@erpahr.ro.

Pentru utilizarea website-ului www.erpahr.ro este necesară acceptarea în totalitate a Termenilor și Condițiilor. Totodată continuarea navigării pe acest website presupune acceptarea în totalitate a Termenilor si Condițiilor de mai jos.

Website-ul www.erpahr.ro se dorește a fi o sursă de informare în mediul electronic și un instrument al SC ERPA PREMIUM VISION SRL, menit să contribuie la atingerea obiectivelor specifice activității acesteia.

Administratorul depune toate eforturile pentru a prezenta informațiile intr-un mod cât mai corect și concis. Cu toate acestea, Administratorul nu poate fi făcut responsabil sub nici o formă de inadvertențe sau informații eronate provenite din terțe surse. De asemenea, Administratorul nu poate fi făcut responsabil pentru conținutul altor website-uri către care face trimiteri, unde e cazul.

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica oricând conținutul website-ului fără o notificare prealabilă.

Conținutul website-lui www.erpahr.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile aparțin SC ERPA PREMIUM VISION SRL. Toate materialele publicate pe website (incluzând dar fără limitări articolele, textele, documentele, imaginile statice sau în mișcare, video-uri, logo-urile și design-ul), sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise publicate și/sau republicate, fără acordul scris al SC ERPA PREMIUM VISION SRL. Este interzisă modificarea conținutului paginilor website-ului, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obtinut de pe sau prin intermediul website-ului www.erpahr.ro.

Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea unor materiale disponibile în acest sens în secțiuni specifice și insotite de instrucțiuni explicite.

Pentru orice intrebare sau solicitare de utilizare a materialelor de pe acest website ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@erpahr.ro, sau utilizând formularul pus la dispoziție în secțiunea Contact.

Politica de utilizare a site-ului www.erpahr.ro

Pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor și pentru a obține date referitoare la accesul pe website-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de informații cu caracter personal, cum ar fi adresa de e-mail și numărul de telefon. Administratorul depune toate eforturile și asigură toate condițiile tehnice posibile pentru păstrarea în siguranță a acestor date. Informațiile cu caracter personal nu vor fi distribuite cu buna stiință tertilor, cu exceptia terților cu care Administratorul colaborează și a cazurilor în care aceste date sunt solicitate de organisme ale Statului Roman, în baza unor temeiuri legale.

SC ERPA PREMIUM VISION SRL este exonerată de orice raspundere legală în cazuri de forță majoră, când condițiile păstrării în siguranță a acestor date nu mai pot fi asigurate din motive independente de voința sa.

SC ERPA PREMIUM VISION SRL își rezervă dreptul de a utiliza datele cu caracter personal în vederea bunei desfășurări a activităților specifice și în conformitate cu Legea 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora cu modificările ulterioare, oferind utilizatorului website-ului dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea, stocarea și prelucrarea acestor date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, precum și căile legale de exercitare ale acestora.

Datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru selecție, recrutare personal, trimiterea de newsletter-e, informări, sondaje de opinie, colectarea de statistici, atât direct de către membrii SC ERPA PREMIUM VISION SRL, cât și de către parteneri și colaboratori.

SC ERPA PREMIUM VISION SRL se obligă să asigure confidențialitatea vizitatorilor website-ului său. Nu vor fi transmise către terți nici un fel de informații cu caracter personal, excepție făcând terții parteneri și colaboratori.

Pot fi furnizate către terțe persoane sau instituții date personale, informații de ordin general, trafic pe site, cât și alte informații statistice care nu conțin date cu caracter personal.

WhatsApp